İnsan Kaynakları (İK) planlaması, bir işletmenin başarısını belirlemede kritik bir faktördür. Bir İK planı, personelinizin şu anda nerede olduğunu ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak kadar personeliniz olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Çalışanların verimliliklerini artırmak veya yeni teknolojilere uyum sağlamak için gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri eğitimleri belirleyebilirsiniz.

İK planı, kuruluşun genel stratejisiyle uyumlu olmalıdır. İnsanı anlamak için şirketin geleceğe yönelik hangi projeleri planladığını bilmeniz gerekir. Kuruluşun bunları uygun maliyetli, üretken ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı kaynakları verimli yol.

1. Kuruluşunuzun Mevcut Personel Beceri Setini İnceleyin

Planınızın nasıl performans gösterdiğini belirlemek için mevcut durumun temel üretkenliğini belirlemeniz gerekir. Mevcut müteahhitleri ve çalışanları gözden geçirmeniz ve eğitim, deneyim, beceriler, maliyet ve üretkenliği belirlemeniz gerekecek.

Değerlendirmeler, işyerinde iyileştirilmesi gereken kritik alanları ve bunların nedenlerini ortaya çıkararak yöneticilerin ihtiyaç duyulan alanlara odaklanmasına yardımcı olabilir. Süreç, gelişmiş eğitim veya terfiden yararlanabilecek çalışanları belirlemek de dahil olmak üzere beklenmedik fırsatları ve güçlü yönleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

instagram viewer

Düzenli değerlendirmeler, bir kuruluşun zayıf ve güçlü yönlerini anlamak ve uygulanan değişikliklerin başarısını izlemenize olanak sağlamak için değerli bir araç olabilir. Ayrıca, çözümler beklenenden daha iyi performans gösteriyorsa, hatalara daha hızlı tepki vermenize ve başarıdan yararlanmanıza olanak tanır. Mevcut personelinizi incelerken performans seviyelerine, çalışan sayısına, yan haklara, pozisyonlara, becerilere ve niteliklere dikkat edin.

2. Mevcut Kadroda Gelecekteki Değişiklikleri Tahmin Edin

Kuruluşunuzun stratejik planını referans alarak, gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçları hakkında tahminlerde bulunursunuz. Kuruluşun mevcut konumunun gelecekteki gereksinimlerin bir tahminiyle karşılaştırılarak değerlendirilmesi, uygun bir İK planı oluşturmak için kritik öneme sahiptir.

İş gücü arzınızı tanımlamanız, türlerine göre sınıflandırmanız ve bunu organizasyonun beklediği gelecekteki taleple karşılaştırmanız gerekir. Amaç, kuruluş talebini aşmadan karşılayabilmenizi sağlamak için işgücü arzından yararlanmaktır.

Pandemi, doğal afetler veya piyasayı etkileyebilecek teknolojik gelişmeler gibi beklenmedik olayları tahmin etmek zor olabilir. Bazı kuruluşlar, talebi birkaç yıl önceden tahmin etmenin yanı sıra her ay talebi tahmin ederek riski azaltır.

Tahminler ne kadar uzaksa, onlara göre hareket etmek için o kadar fazla risk alırsınız. İyi tarafı, uzun vadeli tahminleriniz doğruysa, organizasyon rekabetten önce harekete geçmekten fayda sağlar.

3. Personel İhtiyaçlarını Belirlemek için Boşluk Analizi Yapın

1. ve 2. adımları tamamladıktan sonra, önemli boşluklar olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bir boşluk analizi, kuruluşun mevcut işgücü arzı ile gelecekteki beklenen talep arasındaki boşluğu doldurabilecek özel ihtiyaçları ortaya koyabilir. Sorunlardan biri atmosfer ise, öğrenmek ilginizi çekebilir. çalışanlar için verimli bir çalışma ortamı nasıl oluşturulur.

Boşluk analizinizi yaparken kendinize sormanız gereken bazı sorular şunlardır:

 • Tüm çalışanlar mevcut rollerinde güçlü yanları için çalışıyor mu?
 • Çalışanlar ek beceriler öğrenmeli mi?
 • Kuruluşun daha fazla yöneticiye ihtiyacı var mı?

4. İK Planını Daha Büyük Organizasyon Stratejisinde Birleştirin

İlk üç adımı tamamladıktan sonra, organizasyonel değişiklikleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Planı, potansiyel eğitim programları ve üst düzey yöneticilerden ek fonlar için lobi çalışmaları içerebilecek şekilde, organizasyonun departman liderleriyle iletmek çok önemlidir. Kuruluşun hedeflerindeki değişikliklere uyum sağlamak için planı gözden geçirmeniz ve ayarlamanız gerekecektir.

İnsan Kaynakları Planınızı Geliştirmenin ve Yürütmenin Yolları

İnsan Kaynakları uzmanları, İK stratejilerinin ilerlemesini oluşturmalarına, planlamalarına ve izlemelerine yardımcı olmak için teknolojik araçları kullanır. İşte kullandıkları araçlardan bazıları:

anketler

Çalışanlarınıza anket yapmak, belirli bir İK konusu hakkında bilgi edinmenin ve gerekli değişiklikleri yapmanın mükemmel bir yoludur. Kullanabilirsiniz Anket maymun veya Google Formlar personel anketinizi oluşturmak ve öğrenmek ilginizi çekebilir Paperform kullanarak uzaktan çalışan anketi nasıl oluşturulur.

Şunları öğrenmek için anketleri kullanabilirsiniz:

 • Yönetim, personelin beceri düzeyleri ve üretkenliği hakkında ne düşünüyor?
 • Personelin ilgilendiği eğitim programları türleri
 • Çalışanlar, kuruluşun sunduğu faydalardan ve ücret programlarından memnunlarsa
 • Çalışanların şirket kültürü hakkında nasıl hissettikleri ve çalışma ortamına bağlı hissedip hissetmedikleri
 • Kurumun kendilerine değer verdiğini hisseden çalışan sayısı
 • Çalışanlar, organizasyon içinde ilerleme fırsatları olduğunu hissederlerse
 • Verimlilikte düşüşe veya yüksek ciroya yol açabilecek zayıf noktalar

İK Panoları

Kuruluşlar, geliştirilmiş özel bir İK panosuna sahip olabilir veya bir tane satın alabilirler. Yazılım gibi BambuHR ve Paycor Gerçekleştir değerli bilgileri topladıkları ve görüntüledikleri için planlama sürecini destekler. hakkında okuma işyeriniz için en iyi çalışan devam izleme araçları yardımcı olabilir.

İK panolarıyla izleyebileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

 • Devir hızı
 • Personel memnuniyeti
 • Personel verimlilik kapasitesi
 • Çalışan beceri seviyeleri
 • Dahili promosyonlar
 • İş adaylarından katılım

Performans Yönetim Sistemleri

Yazılım gibi WorkForceHub ve WorkZoom çalışanları ve performanslarını değerlendirmenize yardımcı olabilir. Zaman içindeki performans puanlarını verebilir ve takip edebilir ve çalışan iyileştirmelerini izleyebilirsiniz.

Performans yönetim sistemleri, görmenizi sağladığı için İK planlama sürecine yardımcı olur. kuruluşun eğitim sunarak veya personelde değişiklik yaparak elde edebileceği başarı türü roller. hakkında bilgi edinmek ilginizi çekebilir. en iyi çalışan tanıma uygulamaları ve entegrasyonları.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS)

Pazartesi.com ve Sıçrayan işe alma, kayıt, işe alma, personel devir hızı, üretkenlik ve memnuniyeti ve diğer ölçütleri özetleyen çeşitli İK operasyonlarını birleştiren HRIS yazılımı örnekleridir. HRIS, çalışan saatlerini günlüğe kaydetme ve iş sorgularını sıralama gibi belirli işlevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. İK planınızı değiştirmek veya halihazırda yapılmış olan değişikliklerin ilerlemesini ölçmek için sistemi kullanabilirsiniz.

Tazminat ve Menfaat Analiz Yazılımı

gibi yazılımları kullanabilirsiniz. Zenfit'ler veya Dayforce HCM Maaşları ve faydaları popüler ikramiye seçenekleri ve ekonomik eğilimlerle karşılaştırmak. Yazılımın kullanılması, çalışanların daha geniş sektör trendleriyle uyumlu ücret ve faydalar alıp almadığını doğrulamak için planlama sürecinde yardımcı olabilir. Bu aracı personel memnuniyetini artırmak, ciroyu azaltmak ve üretken kapasiteyi artırmak için de kullanabilirsiniz.

İK sorumluluklarınızı planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilecek çok sayıda araç vardır. İster büyük bir şirkette, ister küçük bir işletmede çalışıyor olun, bütçenize uygun çözümler bulabilirsiniz. En değerli kaynaklarınızdan biri olan personelinizi başarıyla yönetmek, bir organizasyonun başarısını sağlayabilecek veya bozabilecek bir faktördür.

Kuruluşun personeli ister uzaktan ister ofiste çalışsın, çalışanların size kuruluş ve içindeki gelecekleri hakkında nasıl hissettiklerinin net bir resmini vermek için kullanabilecekleri araçlar vardır. İK yönetiminize yardımcı olabilecek Google Workspace uygulamalarına aşina mısınız?